Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
Начало > Изисквания за сключване на договор

Изисквания за сключване на договор

- Списък на работниците, подлежащи на обслужване(всички на трудов,граждански или договор за управление), включващ трите имена,точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата;

- Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им);

- Фирмен печат и подпис на упълномощено лице.

 
2023, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Изисквания за сключване на договор
 
Изисквания за сключване на договор