Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
 

Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол

Служба по трудова медицина „СТМ Евро-Булмедик”ООД град Варна предлага обслужване от служба по трудова медицина съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и изготвяне на всички необходими документи пред инспекция по труда, както и измерване на факторите на работната среда и ел.безопасност.

Нашата служба по трудова медицина, Ви предлага всички решения на едно място: оценка на риска, обслужване от трудова медицина, измерване на факторите на работната среда и електробезопасност, документи по ЗБУТ !

Своевременно отстраняване на предписания от инспекция по труда ! 
 
СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ
НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА
СРЕДА

Разполагаме с Акредитиран орган за контрол от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/EN 17020:2012 и можем да осигурим измерване на факторите на работната среда и електробезопасност. За всеки обект се издават Протоколи и Сертификати за съответствие.

прочети повече...
 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

"СТМ ЕВРО - БУЛМЕДИК"ООД организира провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване Заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие с Наредба № 3 на МЗ/ 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците

прочети повече...
 
СПИСЪК НА ИЗГОТВЯНИТЕ ОТ
НАС ДОКУМЕНТИ

1.Изготвяне на декларация по чл.15 2.Книга за начален инструктаж 3.Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж 4.Заповед за работно време; 5.Заповед координатор при пожар; 6.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;

прочети повече...
 
2019, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Политика за защита на личните данни
Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол
<< Към мобилната версия >>
Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол