Тел. 0888 002868; 0888 002869;  e-mail: eurobulmedic_@abv.bg
 

Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол. Изготвяне Системи за Самоконтрол

Служба по трудова медицина „СТМ Евро-Булмедик” ООД град Варна предлага обслужване от служба по трудова медицина съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд и изготвяне на всички необходими документи пред инспекция по труда, както и измерване на факторите на работната среда и ел.безопасност. Изготвяне на Системи за самоконтрол.

Нашата служба по трудова медицина, Ви предлага всички решения на едно място: оценка на риска, обслужване от трудова медицина, измерване на факторите на работната среда и електробезопасност, документи по ЗБУТ, изготвяне на Системи за Самоконтрол ! 

Своевременно отстраняване на предписания от инспекция по труд ! 
 

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ
НА ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА
СРЕДА

Разполагаме с Акредитиран орган за контрол от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/EN 17020:2012 и можем да осигурим измерване на факторите на работната среда и електробезопасност. За всеки обект се издават Протоколи и Сертификати за съответствие.

прочети повече...
 
ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМИ ЗА САМОКОНТРОЛ И НАССР(ХАСЕП) СИСТЕМИ

"СТМ ЕВРО - БУЛМЕДИК" ООД разработва Системи за Самоконтрол за всякакъв тип обекти: хранителни магазини, магазин плод и зеленчук, складове за хранителни стоки, кафе автомати, пакетирани стоки и др.

прочети повече...
 
СПИСЪК НА ИЗГОТВЯНИТЕ ОТ
НАС ДОКУМЕНТИ

1.Изготвяне на декларация по чл.15 2.Книга за начален инструктаж 3.Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж 4.Заповед за работно време; 5.Заповед координатор при пожар; 6.Заповед за медицинско свидетелство при постъпване на работа;

прочети повече...
 
2023, Всички права запазени. СТМ Евро-Булмедик ООД. Карта на сайта. Политика за защита на личните данни
Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол. Изготвяне Системи за Самоконтрол
<< Към мобилната версия >>
Лицензирана Служба трудова медицина Варна и Акредитиран Орган за Контрол. Изготвяне Системи за Самоконтрол